Skip to Content

Werkzaamheden kruispunt Brusselsesteenweg en Zemstbaan in Zemst: hinder op lijnen 282, 682 en 683

Van maandag 27 februari tot eind juni 2017

Leuven, 24 februari - Busreizigers in de omgeving van Mechelen en Zemst moeten vanaf maandag 27 februari rekening houden met hinder door werkzaamheden aan het kruispunt van de Brusselsesteenweg en de Zemstbaan in Zemst. Het Agentschap Wegen en Verkeer verbetert er de doorstroming en legt er vrijliggende fietspaden aan. Tijdens deze werkzaamheden rijden lijnen 282, 682 en 683 lokaal om in Hofstade en Mechelen. Aan het traject van bussen 280 en 501 wijzigt niets.

Lijn 683

De impact van de werkzaamheden aan het kruispunt van de Brusselsesteenweg en de Zemstbaan in Zemst is het grootst voor de reizigers van bus 683. Deze lijn rijdt in Hofstade en Mechelen niet langs de Zemstsesteenweg en de Tervuursesteenweg, en dat in beide richtingen. Daardoor vallen de haltes tussen Zemst Carrefour en Mechelen Stenenmolenstraat weg. In de plaats rijdt lijn 683 over de Brusselsesteenweg, waar er ter hoogte van de Geerdegemstraat een vervanghalte komt.

Lijnen 282 en 682

In de richting van Mechelen rijden deze bussen niet over de Zemstbaan, maar via de Brusselsesteenweg en de Abeelstraat. Reizigers kunnen dus niet terecht aan de haltes Vijfhuizen, Zennebeemden en Zemstbaan. In deze richting kunnen ze het best de halte Technopolis of de vervanghalte ter hoogte van de Geerdegemstraat gebruiken. In de richting van Zaventem rijden lijnen 282 en 682 maar beperkt om: alleen de halte Zemstbaan valt weg.

Luchthaven

Reizigers uit Hofstade en de Mechelse wijk Tervuursesteenweg die van en naar de luchthaven van Zaventem willen reizen, kunnen gebruik maken van lijn 280. Aan de halte Elewijt Solarium kunnen ze overstappen op bus 681. Aan het traject van lijnen 280 en 501 in Hofstade en Mechelen wijzigt niets.

Informatie voor reizigers

Reizigers die meer informatie willen over onder meer de bediening van hun halte kunnen terecht op www.delijn.be/zemst. Meer informatie over de werkzaamheden vinden ze op www.wegenenverkeer.be. Het Agentschap Wegen en Verkeer verwacht dat de werkzaamheden in Zemst eind juni zullen afgerond zijn.

Contacteer ons