Persbericht De Lijn Vlaams-Brabant en Stad Leuven: 5800 reizigers per dag op Leuvense ringbussen

86 % is tevreden over stiptheid en frequentie

Op een weekdag maken in totaal 5800 reizigers gebruik van de Leuvense ringlijnen 600 en 601. Sinds de invoering van de binnenringbus 601 in april 2014 is dit een stijging van 62%. Meer dan 8 op 10 van de gebruikers is zeer tevreden over het aanbod. Belangrijkste haltes op het traject zijn Leuven Station en Leuven Gasthuisberg. Aan het station stapt 1 op 2 reizigers over naar of van een andere bus of trein. 70% van alle verplaatsingen tijdens de week gebeuren om naar school of naar het werk te gaan. Dat verklaart meteen ook de lagere bezetting op zaterdag. 

Ringbussen groot succes op weekdagen
Ringbus 601 rijdt sinds 22 april 2014 om de 10 minuten in wijzerzin op de binnenring rond Leuven. Het is een aanvulling op ringbus 600, die al sinds 2007 de buitenring bedient.

Johan Van Looy, directeur De Lijn Vlaams-Brabant:

'Beide lijnen zijn op weekdagen een enorm succes. Op een jaar tijd is het totale reizigersaantal op beide ringbussen met 62 % gestegen. De mensen gebruiken de ringbussen vooral om naar school en het werk te gaan. Fijn ook om vast te stellen dat 86 % van hen tevreden is over het aanbod. Tijdens de spits tellen we gemiddeld 55 reizigers per rit maar ook overdag noteren we mooie bezettingen. Op zaterdag valt het gebruik van de ringbussen wel terug. We gaan samen met de stad Leuven bekijken hoe we het zaterdagaanbod beter kunnen afstemmen op de vraag.'

Station Leuven goed werkend overstappunt
De halte ‘Leuven Station’ wordt het vaakst gebruikt en functioneert perfect als overstappunt. Ruim de helft van de ringbusreizigers gebruikt immers nog een andere bus of trein en stapt over aan deze halte. 

70% woon-werk en woon-school verplaatsingen
Tijdens weekdagen worden de ringbussen vooral gebruikt voor verplaatsingen van en naar het werk (30 %) en de school (40 %). 12 % van de reizigers zit op de ringbus om naar het Universitair Ziekenhuis van Leuven te gaan. De overige 18 % gebruikt lijnen 600 en 601 om te gaan winkelen, te sporten, vrienden en familie te bezoeken of om zich te gaan ontspannen.

Ringbus belangrijk voor ontsluiting Vaartkom
Carl Devlies, schepen van Financiën en Ruimtelijke Ordening:

'Wij zijn blij met het succes van de ringbus die ook een belangrijke rol vervult in de ontsluiting van de Vaartkom met het openbaar vervoer.  Door de ringbus heeft de Vaartkom een frequente bediening met het station en het stadscentrum. Gebruikers van de nieuwe parking Vaartkom kunnen bovendien gratis met de bus richting stadscentrum omdat we deze parking mee hebben opgenomen in het P+bus- systeem dat we met De Lijn hebben opgezet.'

Weldra nieuwe halte De Wingerd
Dirk Robbeets, schepen van Openbare Werken: 

'Om het gebruik van de ringbus nog te laten toenemen, openen we weldra ook een nieuwe halte aan het woonzorgcentrum De Wingerd. Die halte zal een belangrijke rol spelen in de bereikbaarheid met het openbaar vervoer van enerzijds het woonzorgcentrum zelf en anderzijds school De Wijnpers.'

Vervoersvraag op zaterdag lager dan in de week
Vanaf de invoering van lijn 601 op 22 april vorig jaar rijden beide ringbussen ook op zaterdag tussen 8 uur tot 22 uur. Op zaterdag gebruiken 1648 reizigers een ringbus. Dat komt neer op een gemiddelde bezetting van 10 reizigers per rit. Met andere woorden, het grote succes op weekdagen wordt niet doorgetrokken tijdens het weekend. De vraag is kleiner op zaterdag dan op weekdagen. Daarom zal De Lijn, samen met stad Leuven, onderzoeken hoe vraag en aanbod beter op elkaar kan worden afgestemd.

Contacteer ons
Dominique Renders Woordvoerster at De Lijn Vlaams-Brabant
Dominique Renders Woordvoerster at De Lijn Vlaams-Brabant