Skip to Content

Nieuwe fase werkzaamheden N1 in Zemst: wijzigingen busnet en extra bediening Hofstade

Tweede fase van start op 10 mei om 15.30 uur

Op woensdag 10 mei gaan de werkzaamheden aan het kruispunt van de Zemstbaan en de Brusselsesteenweg in Zemst een nieuwe fase in. Dat heeft gevolgen voor het busnet in de omgeving van Mechelen en Zemst. Reizigers moeten er rekening mee houden dat de verkeerssituatie er om 15.30 uur verandert, dus net voor de avondspits. Voor de inwoners van Hofstade betekent deze nieuwe fase een terugkeer van de bussen van De Lijn op zondag.

Hofstade en lijn 683

De inwoners van het centrum van Hofstade kunnen na 10 mei opnieuw bus 683 nemen, zij het alleen in de richting van Zaventem. Deze lijn volgt in die richting opnieuw zijn normale reisweg. In de richting van Mechelen rijdt bus 683 nog steeds in omleiding over de Brusselsesteenweg, met vervanghaltes ter hoogte van de Geerdegemstraat en de Abeelstraat. Dit betekent ook dat reizigers in Hofstade-dorp opnieuw de bus kunnen nemen op zondag. Overstappen op de bussen in de richting van Mechelen kan aan de halte Zemst, Melkerij. In de andere richting kunnen reizigers overstappen aan de halte Mechelen, Europalaan.

Lijnen 282, 283 en 682

Bussen 282, 283 en 682 rijden in de richting van Mechelen om via de Brusselsesteenweg (N1), de Abeelstraat en het parkeerterrein van Technopolis. Ook voor deze lijnen zijn er vervanghaltes ter hoogte van de Geerdegemstraat, de Abeelstraat en Technopolis. In de richting van Zaventem (282, 682) en Weerde (283) volgen deze lijnen hun normale reisweg via de Zemstbaan.

Nieuwe fase op 10 mei tijdens de namiddag 

Deze nieuwe fase van de werkzaamheden gaat in om 15.30 uur. Dat betekent dat de reisweg voor een aantal bussen ’s avonds kan verschillen van die van ’s ochtends. Reizigers kunnen op www.delijn.be/zemst terecht voor meer details over hun bus. Bij het Agentschap Wegen en Verkeer (www.wegenenverkeer.be) vinden ze meer informatie over de werkzaamheden aan het kruispunt van de Brusselsesteenweg (N1) en de Zemstbaan.

Bus 683 bedient in één richting het centrum van Hofstade
Bus 683 bedient in één richting het centrum van Hofstade
Contacteer ons