Laatste fase circulatieplan Leuven: maatregelen van en voor De Lijn

Bussen rijden voortaan 20 kilometer per uur in Leuvense binnenstad

Maandag 5 december 2016 — Met de invoering van de laatste fase is het hele Leuvense circulatieplan nu voltooid. Een autoluwe binnenstad vergroot de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van Leuven. Tegelijk wordt de bereikbaarheid van het centrum met openbaar vervoer hierdoor nog belangrijker. Om dat te verzekeren, hebben De Lijn en de stad Leuven afspraken gemaakt over het busverkeer in de binnenstad. Vanaf maandag 5 december voert De Lijn hierrond een actie op de Bondgenotenlaan.

20 kilometer per uur in enkele belangrijke straten in Leuven-centrum

De bussen van De Lijn rijden vanaf 5 december 20 in plaats van 30 kilometer per uur op heel wat belangrijke assen in de Leuvense binnenstad. Die snelheidsbeperking geldt op onder meer de Bondgenotenlaan, de Maria Theresiastraat, de Naamsestraat, de Kapucijnenvoer, de Dirk Boutslaan en de Mechelsestraat. Daarmee engageert De Lijn zich om de veiligheid voor voetgangers en fietsers verhogen. Tegelijk met deze aanpassing wordt de regeling rond laden en lossen in de Bondgenotenlaan verstrengd om een goede doorstroming te garanderen.

De Bondgenotenlaan (richting Rector De Somerplein), de Maria Theresiastraat en de Andreas Vesaliusstraat (richting station) worden éénrichtingsstraten voor alle verkeer, behalve voor de bussen en fietsers. Dit wil zeggen dat er in deze straten een busstrook is in één richting, die de doorstroming van de bussen zal bevorderen.

Sensibiliseringsactie voor chauffeurs op Bondgenotenlaan

Deze en volgende week zullen chauffeurs gesensibiliseerd worden over de nieuwe maatregel. Op de Bondgenotenlaan zelf zullen ze heel de week attent gemaakt worden op de 20 km/u-regel. Lijncontroleurs zullen tijdens de actie en ook nadien geregeld controles uitvoeren op snelheid.

Busbediening binnenstad essentieel

Op een weekdag verplaatsen 70 000 reizigers zich met de bus van en naar de Leuvense binnenstad. Eén op de drie reizigers daarvan koopt er ook iets. Op een zaterdag zijn dat er 21 000. Hiervan komt 80 procent naar de binnenstad om te winkelen of zich te ontspannen. Het openbaar vervoer in de binnenstad is dus ook essentieel voor de Leuvense handel en horeca. Op vlak van tevredenheid behaalt het Leuvense busaanbod in de stadsmonitor 2014 van de Vlaamse Overheid bovendien de hoogste score van alle Vlaamse steden, nl. 88,2 procent. Dat de Bondgenotenlaan de centrale as blijft voor de bussen lijdt dan ook geen twijfel.

Minder bussen door het historische centrum

Over iets meer dan een maand, vanaf maandag 9 januari 2017, wijzigt ook het netwerk van De Lijn binnen de ring. Lijn 1 rijdt dan niet langer door de Bondgenotenlaan maar verbindt de Naamsestraat in beide richtingen met Leuven Station via de Hendrik Consciencestraat, de Andreas Vesaliusstraat en de Maria Theresiastraat. Dit betekent dat er per dag 49 bussen minder door de Bondgenotenlaan en het historische centrum van Leuven rijden. Tot slot gaan lijnen 7, 8 en 9 over de Tiensevest rijden in plaats van door de Blijde Inkomststraat en de Tiensestraat. Zo verbetert de verbinding met het station.