Komst Donald Trump en NAVO-top hinderen mogelijk busverkeer De Lijn

Op 10 en 12 juli vertragingen mogelijk in ruime omgeving NAVO en Brussels Airport

Maandag 9 juli 2018 — De NAVO-top die op woensdag 11 juli en donderdag 12 juli plaatsvindt en het daaraan gekoppelde bezoek van de Amerikaanse president Donald Trump hebben mogelijk gevolgen voor het busverkeer bij De Lijn in Vlaams-Brabant. Op het traject dat Trump aflegt tijdens zijn bezoek en in de buurt van de NAVO worden immers heel wat straten afgesloten voor alle verkeer. Bijgevolg kunnen reizigers hinder en vertragingen ondervinden op alle buslijnen in de ruime omgeving van Brussels Airport en de NAVO.

Waar president Trump en zijn gevolg op 10 en 12 juli doorkomen, gaan een aantal straten een tijdlang dicht. Dit heeft ook gevolgen voor de bussen van De Lijn. Daarom moeten reizigers op dinsdag 10 juli tussen 19.30 en 22.30 uur rekening houden met hinder en vertragingen op de lijnen in de ruime omgeving van de NAVO en Brussels Airport. Onder meer de lijnen 225,270,271,470,651,660,681,682,683,686,820 en 821 zijn mogelijk geïmpacteerd. Het afsluiten van de straten kan tot 45 minuten duren.  Op donderdag 12 juli worden de reiswegen mogelijk afgesloten tussen 10.30 en 13.30 uur.

Om veiligheidsredenen kan het precieze uur niet gegeven worden. 

Sara-Jane Deputter Hoofd communicatie at De Lijn Vlaams-Brabant