Skip to Content

Herinnering: nieuwe dienstregeling De Lijn Vlaams-Brabant vanaf 9 januari 2017 (Halle-Vilvoorde)

Aanpassingen aan 59 lijnen in de Vlaamse Rand

Op maandag 9 januari wijzigt De Lijn Vlaams-Brabant de dienstregelingen van 59 lijnen in het arrondissement Halle-Vilvoorde. Sommige lijnen krijgen aangepaste doortochturen of nieuwe haltes, andere lijnen krijgen een nieuw nummer. De grootste wijzigingen zijn voor het Pajottenland. Daar worden de middelen van belbus 732 geïnvesteerd in extra aanbod op de bestaande lijnen in de regio. Vlaams minister van Mobiliteit Weyts: “Een vlotte, snelle en comfortabele verbinding creëert nieuwe perspectieven voor een sterk openbaar vervoer. Met deze middelen breiden we het aanbod verder uit en is De Lijn een aantrekkelijk alternatief voor de wagen.”

Sterker openbaar vervoer in het Pajottenland

“Gerichte, lokale ingrepen maken een voelbaar verschil voor het verkeer in en rond het Pajottenland”, zegt Weyts. “We investeren de middelen van belbus 732 dan ook bewust opnieuw in de verdere ontsluiting van het Pajottenland.”

Onder meer de inwoners van Beersel en Drogenbos gaan erop vooruit. Deze gemeenten krijgen overdag meer verbindingen met COOVI en Het Rad. Het eindpunt van lijn 153 verschuift dan immers van Drogenbos naar Anderlecht. Dit geeft extra overstapmogelijkheden op de metro van de MIVB. Daarnaast rijdt dezelfde bus 153 ook vaker tussen Halle en Leerbeek.

Herne-centrum krijgt een tweede buslijn, nu bus 161 met een nieuwe reisweg het dorp met Vollezele en Tollembeek verbindt. Verplaatsingen naar het AZ Sint-Maria in Halle worden makkelijker met extra doortochten op de lijnen 153 en 170. Ook de donderdagmarkt in Halle wordt beter bereikbaar met versterking op lijnen 156 en 163. Voor de markt in Edingen gaat het om lijn 160 op woensdag. Daarnaast zijn er nog wijzigingen aan een aantal andere lijnen in de regio.

Nieuwe lijnnummers in de Noordrand

Een aantal schoolritten die Zaventem en Vilvoorde bedienen, krijgen de nieuwe lijnnummers 536 en 538. Ook enkele ritten van en naar de scholen in Kapelle-op-den-Bos worden gewijzigd of gaan rijden onder de nieuwe nummers 533 en 534. De betrokken scholen zijn hierover al ingelicht. Aan andere lijnen in de Noordrand zijn er kleinere aanpassingen, onder meer aan de doortochturen.

Elders in Vlaams-Brabant

Ook in Oost-Brabant zijn er wijzigingen vanaf 9 januari, op 48 lijnen. Dit betekent dat er in heel Vlaams-Brabant meer dan 100 kleine of grote aanpassingen gebeuren. Klik hier voor het persbericht over Oost-Brabant.

Informatie voor de reizigers

Reizigers vinden alle informatie over deze wijzigingen op www.delijn.be/aanpassingen. Wanneer ze zelf hun reis willen uitstippelen volgens de nieuwe dienstregelingen, kunnen ze dat met de routeplanner op www.delijn.be. De nieuwe dienstregeling gaat in op maandag 9 januari. Reizigers kunnen zich op www.delijn.be/omleidingen inschrijven om op de hoogte te blijven van eventuele omleidingen en wijzigingen op hun lijn.

## EINDE PERSBERICHT ##

Op www.delijn.be/aanpassingen vindt u een volledige lijst van alle veranderingen per lijn.

StelplaatsDilbeekLijn137
StelplaatsDilbeekLijn137
Contacteer ons