Directie De Lijn Vlaams-Brabant betreurt oproep tot staking

Woensdag 2 november 2016 — De directie van De Lijn Vlaams-Brabant betreurt voor de reizigers dat het ACV alsnog oproept tot een staking op vrijdag. De afgelopen tijd is er in het dossier rond de technische diensten heel wat werk verzet. Er zijn nieuwe technici aangeworven, de beschikbaarheid van de bussen is erop vooruitgegaan, het onderhoud is beter gepland en uitgevoerd, en de onderhoudsinfrastructuur is sterk vernieuwd.

Het afgelopen jaar zijn er bij De Lijn Vlaams-Brabant twintig nieuwe technici aan de slag gegaan. De aanwervingen gaan onverminderd voort: afgelopen maand was er nog een jobdag voor toekomstige chauffeurs en technici op de nieuwe stelplaats Leuven-Noord. Deze mensen komen niet alleen terecht in ons Technisch Service Center in Kessel-Lo maar ook in de verschillende onderhoudscentra verspreid over de hele provincie. Die centra zijn recent uitgebreid of vernieuwd, met onder meer nieuwe onderhoudscentra in Tielt-Winge en Leuven, en een vernieuwd en uitgebreid onderhoudscentrum in Haacht. In Grimbergen wordt er later deze maand nog een nieuw onderhoudscentrum in gebruik genomen. Daarnaast zijn er in overleg met het personeel heel wat actieplannen opgemaakt. We zijn ervan overtuigd dat we met al deze maatregelen de staat van onze bussen snel kunnen verbeteren.

Er worden ook enkele beweringen verspreid die onjuist zijn. Zo zijn er in het Technisch Service Center in Kessel-Lo naast elektriciens-elektronici, koetswerkherstellers en magazijniers op dit moment niet 1,5 maar 9 mecaniciens tewerkgesteld, bovenop die in de verschillende onderhoudscentra in de rest van de provincie. In totaal gaat het voor Vlaams-Brabant om 78 mecaniciens. Deze mensen krijgen de nodige scholing wanneer ze moeten werken aan nieuwe types voertuigen, zoals de nieuwe hybride bussen. Daarvan is vandaag 85% rijvaardig, een percentage dat we verder willen verhogen. Bij dit alles staat de veiligheid centraal: de toestand van onze bussen mag reizigers of chauffeurs niet in gevaar brengen. Tot slot zijn de lonen van onze technici volgens een recente benchmarkstudie marktconform.

Op dit moment is het nog te vroeg om de impact voor de reizigers van de actie in Vlaams-Brabant op vrijdag in te schatten. We raden reizigers aan om onze communicatiekanalen zoals de website en de Twitteraccount van De Lijn goed in het oog te houden.