Bushalte aan Brussels Airport hernoemd naar “Memorial Garden”

Dinsdag 23 januari 2018 — Op de suggestie van een medewerker van Brussels Airport Company die erg getroffen is door de aanslagen van 22 maart 2016, heeft De Lijn de bushalte “Zaventem loodsen” hernoemd naar “Memorial Garden”. De bushalte bevindt zich aan de ingang van Brussels Airport, waar vorig jaar uit respect en eerbetoon aan de slachtoffers en nabestaanden van de terroristische aanslagen van 22 maart 2016 een publiek toegankelijke herdenkingsplaats werd ingehuldigd, genaamd “Memorial Garden”.

“De aanslagen op onze luchthaven twee jaar geleden tekenen ons hart en ons leven nog altijd. De Memorial Garden aan de ingang van de luchthaven is belangrijk om de herinnering te bewaren en eenieder de kans te geven hierover te bezinnen of de gebeurtenissen te herdenken. Om deze herdenkingsplaats nog herkenbaarder te maken voor bezoekers, suggereerde een van onze werknemers, die persoonlijk erg geraakt is door de gebeurtenissen, om de bijhorende bushalte van De Lijn te laten hernoemen tot Memorial Garden. De Lijn verwelkomde het idee meteen en heeft bij de eerstvolgende verandering van de dienstregeling de bushalte deze nieuwe naam gegeven”, zegt CEO Arnaud Feist van Brussels Airport Company.

“De Lijn wil zo, samen met Brussels Airport, de slachtoffers blijvend herdenken”, aldus directeur van De Lijn Vlaams-Brabant Johan Van Looy. “Voor onze reizigers op lijnen 820 en 821 is het nu nog duidelijker dat deze halte vlak bij de herdenkingsplaats ligt.”

De “Memorial Garden” is een promenade rond het kunstwerk “Flight in mind” van kunstenaar wijlen Olivier Strebelle. Het kunstwerk was ook geraakt tijdens de aanslagen en is en permanente herinnering en symbolische steun voor eenieder die bij de aanslagen getroffen werd.

=== einde persbericht ===

Voor meer informatie kunt u ook steeds contact opnemen met Anke Fransen (Brussels Airport) op 02 753 53 53.

Memorial Garden - foto: Brussels Airport
Memorial Garden - foto: Brussels Airport